کسب و کار و کارآفرینی

آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی (ویژه مدیران غیر مالی)

آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی (ویژه مدیران غیر مالی)

مدت زمان: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: زهرا پورخاقان

ثبت نام در دوره
حل مسأله با روش BABOK 14 شهریور ساعت 19-17

حل مسأله با روش BABOK

مدت زمان: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: مهندس پنیریان

ثبت نام در رویداد
کارگاه آموزشی هنر جامعه پردازی

کارگاه آموزشی هنر جامعه پردازی

مدت زمان: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: اشکان کاظمی

ثبت نام در رویداد
کارگاه آنلاین ایده پردازی برای راه اندازی کسب و کار آنلاین

کارگاه آنلاین ایده پردازی برای راه اندازی کسب و کار

مدت زمان: ۲ساعت

تعداد جلسات: ۱ جلسه

مدرس دوره: دکتر امیر کیومرثی

ثبت نام در دوره
کارگاه انتقال تجربه YouTube

کارگاه انتقال تجربه YouTube

مدت زمان: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: محمدعلی دهاقین

ثبت نام در دوره
کارگاه انتقال تجربه راه اندازی استارتاپ در کانادا

کارگاه انتقال تجربه راه اندازی استارتاپ در کانادا

مدت زمان: 1.5 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: امین شرق - فاندر استارتاپ سلامت کودک

ثبت نام در کارگاه
کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس

مدت زمان: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: دکتر یارقلی

ثبت نام در کارگاه
کلمات، کسب و کار مارا نجات می دهند ویژه صاحبان کسب و کار

کلمات، کسب و کار مارا نجات می دهند

مدت زمان: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: حانیه فراهانی

وبینار

ثبت نام