دورهمی کسب و کار

داستان برند سیره

داستان برند سیره

مدت زمان: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

مدرس دوره: سید حسام الدین رایگانی

برگزاری به صورت حضوری

ثبت نام در دوره